Tolerance délky a šířky výrobků:

 

Délka, šířka v mm Rozměrové tolerance výrobků v mm
Od 0 do 10mm +/- 1mm
Od 11 do 100mm +/-2mm
Od 101 do 250mm +/- 3mm
Od 251mm Do 500mm +/- 4mm
Nad 501 do 1000

Nad 501 do 1000*

+5mm/-3mm

+/-10mm

Od 1001mm do 1500mm

Od 1001mm do 1500mm*

+10mm/-4mm

+/-20mm

Nad 1501mm

Nad 1500mm do 1800mm*

+1%/-0,4%

+/-20mm

Nad 1801mm * +/-30mm

Tolerance u neořezaných desek z RE je -10 až +20mm

Délky neořezaných desek z PUR pěn je 2010 – 2050mm

*platí pro komprimované výrobky

Tolerance tloušťky výrobků – mimo RE

Tloušťka v mm Tolerance výrobků v mm Tolerance tl. Komprimovaných výrobků v mm
Do 5mm +/-0,5 +/-0,5
Od 6 do 10mm +/-1,0 +/-1,5
Od 11 do 30mm +/-1,5 +/-2,0
Od 31 do 50mm +/-2,0 +/-3,0
Od 51 do 150mm +/-3,0 +/-5,0
Nad 151mm +/-4,0 +/-10,0

 

Tolerance tloušťky řezaných desek z RE do hustoty 130kg/m3 a tloušťky od 10mm

Tloušťka v mm Tolerance tloušťky v mm Tolerance tl. Komprimovaných výrobků v mm
Od 10 do 100 +/-3,0 +/-3,0
Od 100 do 150 +/-3,0 +/-6,0
Od 150 do 200 +/-4,0 +/-8,0
Nad 200 +/-5,0 +/-10,0

 

Tolerance tloušťky řezaných desek z RE od hustoty 130kg/m3 a nebo desky v nižší tloušťce.

Tloušťka v mm Tolerance tloušťky v mm Tolerance tl. Komprimovaných výrobků mm
Od 2 do 6 +/- 0,5 +/-1,0
Nad 6 do 15 +/-1,0 +/-2,0
Nad 15 do 25  +/-1,5 +/-3,0
Nad 25 do 80 +/-2,0 +/-4,0
Nad 80 do 100 +/-3,0 +/- 6,0
Nad 100 +/-4,0 +/-8,0

 

Poznámka: Tloušťky desek se měří ocelovým stáčecím metrem s přesností měřidla 0,5mm, medián odečtení a zaokrouhlení na nejbližší milimetr dle ČSN EN ISO 1923.

  • Povolené odchylky dodávané PUR a RE pěny

 

Povolené odchylky PUR pěny:

Číslo odchylky Popis odchylky
1. Mírně zvlněný povrch způsobený řezáním v rámci přípustné tolerance (viz tabulky výše)
2. Odstín sytosti barevného provedení
3. Póry o průměru do 6mm nebo větší, pokud nemají vliv na funkci výrobku
4. Zahnědnutí, neovlivňuje fyzikální vlastnosti 
5. Drobné odchylky ve struktuře materiálu
6. Odchylky na hmotnosti v rámci tolerance dle technických listů dané pěny

 

Povolené odchylky RE pěny:

Číslo odchylky Popis odchylky
1. Mírně zvlněný povrch způsobený řezáním v rámci přípustné tolerance (viz tabulky výše)
2. Zvlnění krajů u neořezaných desek v rámci přípustné tolerance 
3. Mezera mezi spojenými částicemi u krajů do hloubky 25mm (jen u neořezaných desek)
4. Mezera mezi spojenými částicemi do 20mm nebo vyšší, pokud nemá vliv na funkci výrobku 
5. Mastný povrch okrajů neořezaných desek
6. Zatvrdlá místa o průměru do 30mm

  • Podmínky komprimace/vakuového rolování 

Doporučené pěny ke komprimaci/rolování:

Pěny od 35kg/m3.

S výhradami:

Pěny od 27kg/m3 do 35kg/m3.

Nedoporučujeme: 

       Pěny do 27kg/m3, RE pěny všech hustot.

 

U rolovaných matrací je nutno nechat po rozbalení minimálně 48h zregenerovat. Po tuto dobu se matrace nesmí zatěžovat.

Pokud má, zákazník požadavek na pěnu ze skupiny nedoporučujeme, nepřebírá společnost Ma-dona s.r.o. zodpovědnost za výrobek a jeho fyzikální vlastnosti.

Tento dokument je platný od 1. 1. 2022. Společnost Aleš Květ si vyhrazuje právo na změnu dokumentu, bez předchozího upozornění.